Tjänster

Specialprojekt

Deltalux har lång erfarenhet av att ta fram specialprodukter för olika projekt. Exempel på projekt där vi tagit fram speciallösningar är:

  • Gardermoens flygplats, Norge.
  • Halden Fängelse, Norge.
  • Hötorgshallarna, Stockholm.

Ombyggnationer

Det finns flera anledningar till att bygga om befintliga armaturer till ny, modern LED-teknik är den bästa lösningen för ett projekt. Miljön kan vara skyddsmärkt på så sätt att man inte får ändra visuella upplevelsen, armaturtypen är av äldre typ som ej tillverkas längre och att armaturerna inte är optimala för det man vill uppnå.

Att genomföra sådana projekt är en av våra starka sidor där vi genom att ha kunskap om ljusteknik, konstruktion och ergonomi kan erbjuda er produkter som har lång livslängd, hög energieffektivitet och är ergonomiska.

Exempel på genomförda LED-ombyggnationsprojekt: