LED-belysning

Kulturhuset, Stockholm, LED

Kulturhuset, Stockholm, LED

Fasadbelysningen på kulturhuset är ett projekt där nya LED insatser monterades och de har nu varit i drift sedan 2007.

Skogskyrkogården, Stockholm

Skogskyrkogården, Stockholm

Världsarvsområdet Skogskyrkogården har hundratals parkstolpsarmaturer av en modell som det inte fick göras några större ingrepp på med tanke på världsarvsskyddet. När man ville uppgradera dessa till ny och energieffektiv LED-teknik fick vi chansen att leverera nya LED-insatser medan det visuella yttre i princip höll sig likadant.

Tjörnbron, Stenungsund

Tjörnbron, Stenungsund

På kantbalken mot söder sitter det LED moduler ger en accent av själva brospannet vilket syns från mycket långt håll. Pylonerna är upplysta med Deltalux BS strålkastare.

Svinesundsbroarna

Svinesundsbroarna

2005 invigdes nya Svinesundsbron med specialdesignade LED armaturer som vi på Deltalux levererade, även den gamla brobågen blev upplyst vid det tillfället.